DPN42

/DPN42
DPN422018-12-05T14:49:41+01:00

Nosilci urejanja prostora hkrati z mnenjem o ustreznosti vloge podajo tudi mnenja kot mnenjedajalci, kot jih v postopku izdaje gradbenega dovoljenja določa Gradbeni zakon. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri presoji vplivov na okolje oziroma presoji sprejemljivosti, se v mnenjih opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov posega na okolje oziroma sprejemljivosti na naravo.