DPN41

/DPN41
DPN412018-12-05T14:49:04+01:00

Na podlagi 100. člena ZureP-2 in 51. člena Gradbenega zakona mora biti priloženo tudi poročilo o vplivivh na okolje, s katerim mora biti dokumentacija uskaljena. V postopku izdaje celovitega dovoljenja, ki vključuje tudi izdajo gradbenega dovoljenja v integralnem postopku mora ministrstvo povabiti udeležence, kot jih določa 41. točka 3. člena ZUreP-2 (tudi javnost) in udeležence, ki so lahko stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja v integralnem postopku (po 54. in 36. členu Gradbenega zakona).