DPN38

/DPN38
DPN382018-12-05T14:46:58+01:00

Če po upoštevanju pripomb in predlogov spremembe vplivajo na že izdana mnenja ali izjave stranskih udeležencev, se po potrebi v 30 dneh od objave pridobijo nova mnenja ali izjave, ministrstvo pa lahko določi tudi daljši rok.