DPN35

/DPN35
DPN352018-12-05T14:45:03+01:00

Udeležence tega postopka določa tako ZUreP-2 in GZ.Tako so udeleženci po ZUreP-2, tisti, ki jih določa 41. točka 3. člena ZUreP-2 (tudi javnost), po GZ pa tudi tisti, ki so lasko stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (36. člen GZ).