DPN34

/DPN34
DPN342018-12-05T14:44:23+01:00

Vloga in dokumentacija se objavita v PIS. O javni objavi se obvestijo udeleženci postopka izdaje celovitega dovoljenja, ki jih ministrstvo povabi k sodelovanju v postopku. V postopku izdaje celovitega dovoljenja, ki vključuje tudi izdajo gradbenega dovoljenja mora tako povabiti udeležence, kot jih določa 41. točka 3. člena ZUreP-2 (tudi javnost) in udeležence, ki so lahko stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (36. člen Gradbenega zakona). Investitor mora zagotoviti najmanj enake standarde vključevanja javnosti, kot so zagotovljeni v postopku s pobudo.