DPN33

/DPN33
DPN332018-12-05T14:43:47+01:00

V postopku izdaje celovitega dovoljenja za objekt državnega pomena, to je dovoljenje ki vključuje načrtovanje in gradbeno dovoljenje, lahko ARSO na podlagi 51a. člena ZVO-1 odloči, da postopek presoje vplivov na o kolje ni potreben. V tem primeru se celoviti postopek izvede  po postopku »navadnega« gradbenega dovoljenja v skladu z Gradbenim zakonom, upoštevajoč specifične zahteve 99. do 105. člena ZureP-2. Obvestijo se udeleženci postopka izdaje celovitega dovoljenja, ki se o tem izjasnijo.