DPN24

/DPN24
DPN242018-12-05T14:38:20+01:00

Noilci urejanja prostora (NUP), ki sodelujejo pri presoji vplivov na okolje, podajo mnenje, ali je treba izvesti PVO oziroma PS ter predlagajo obseg in natančnost informacij, ki morajo biti vključene v poročilo o vplivih na okolje oziroma v dodatek za presojo sprejemljivosti.