DPN23

/DPN23
DPN232018-12-05T14:37:36+01:00

Pobuda vsebuje podatke, potrebne za odločanje o obsegu vsebin ter podatke, potrebne za odločanje o obveznosti izvedbe presoje vplivov na okolje (PVO) oz. presoje sprejemljivosti (PS). Državni nosilci urejanja prostora podajo umestitvene, projektne ter druge pogoje in mnenje ali je treba izvesti PVO ali PS. 6. odstavek 98. člena določa, da postopka priprave dokumentacije ni treba izvesti, če investitor sam zagotovi vso dokumentacijo,  in vključenost nosilcev urejanja prostora in javnosti, kot to zahteva postopek s pobudo.