DPN20

/DPN20
DPN202018-12-05T14:35:46+01:00

Uredba o najustreznejši varianti varuje območje izbrane variante pred spreminjanjem in dopolnjevanjem veljavnih ter sprejemanjem novih občinskih prostorskih izvedbenih aktov in sorodnih predpisov, da se z njihovo pripravo ne onemogoči podrobnejše načrtovanje in izvedba načrtovane prostorske ureditve (čl. 94/II). Od dne uveljavitve uredbe so možna pripravljalna dela. Uredba velja 20 let od uveljavitve in je podlaga za pripravo dokumentacije in izdajo celovitega dovoljenja