DPN2

/DPN2
DPN22018-12-05T14:21:16+01:00

Nosilci urejanja prostora (NUP), ki sodelujejo pri CPVO oziroma PS, skupaj s konkretnimi smernicami podajo tudi mnenje, ali je treba izvesti CPVO oz. PS ter predlagajo obseg in natančnost informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo (čl. 84/VI ZUreP-2).