DPN17

/DPN17
DPN172018-12-05T14:33:10+01:00

DPN sprejme vlada z uredbo. Do ustrezne spremembe občinskega prostorskega načrta (OPN) se ta ne sme uporabljati v delih in glede prostorskih ureditev, glede katerih so v neskladju s sprejetim DPN. Služi kot podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja (če  je potrebno izvesti tudi presojo vplivov na okolje se  izvede integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja) – glej Gradbeno dovoljenje in integralno gradbeno dovoljenje