DPN15

/DPN15
DPN152019-05-08T14:58:01+02:00

MOP na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, v 15 dneh odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe DPN na okolje oziroma o presoji sprejemljivosti (PS). Glej tudi spletno stran MOP.