DPN13

/DPN13
DPN132018-12-05T14:30:14+01:00

Z javno objavo v PIS se začne javna razgrnitev objavljenega gradiva, ki traja najmanj 30 dni. Javnost lahko v tem roku poda predloge in pripombe, do katerih pripravljalec in pobudnik zavzameta stališče v roku 60 dni. Med javno razgrnitvijo se praviloma izvede tudi javna obravnava. Pripravljalec in pobudnik o javni objavi gradiva, javnih razgrnitvah in javnih obravnavah predhodno obvestita javnost na svojih spletnih straneh, občine pa na svojih spletnih straneh (lahko pa tudi na drug način, ki doseže javnost).