DPN12

/DPN12
DPN122018-12-05T14:29:32+01:00

Nosilci urejanja prostora (NUP), ki sodelujejo pri CPVO, se opredelijo tudi do ustreznosti okoljskega poročila, če se še niso; če ne zahtevajo dopolnitve, se šteje, da je okoljsko poročilo ustrezno. Presojajo se tudi morebitni čezmejni vplivi na okolje – če se država članica EU odloči, da bo sodelovala pri CPVO, se sodelovanje z drugimi državami članicami izvede v skladu z ZVO-1 (glej čl. 44. člen). Če se izvaja združen postopek DPN za pridobitev celovitega dovoljenja, se NUP v mnenjih hkrati opredelijo tudi do sprejemljivosti CPVO oz. presoje sprejemljivosti (PS) predlagane najustreznejše variante.