DPN11

/DPN11
DPN112018-12-05T14:28:29+01:00

Z javno objavo študije variant se začne javna razgrnitev, ki traja najmanj 30 dni. Do predlogov in pripomb javnosti pripravljavec in pobudnik podata mnenje v roku 60 dni; državni in lokalni nosilci urejanja prostora (NUP) podjo mnenje v roku 30 dni od javne objave (ministrstvo lahko določi tudi daljši rok). Zatem se opravi usklajevanje interesov, dopolnjen predlog najustreznejše variante pa se nato skupaj s študijo variant in okoljskim poročilom javno objavi v PIS.