Informacijska pooblaščenka naklonjena posredovanju pripomb v javni razpravi

Informacijska pooblaščenka je ugodila pritožbi zoper odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o zavrnitvi zahtevka za dostop do informacij javnega značaja – posredovanje vseh prejetih pripomb na predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, ki smo jo pripravili za Umanotero. Ministrstvo je zahtevo zavrnilo iz razloga, ker naj bi posredovanje pripomb […]

Okoljevarstveno dovoljenje Lafarge Cement d.o.o.

Konec avgusta 2015 je Upravno sodišče izdalo sodbo I U 893/2014-15, s katero je tožbi tožečih stranskih udeležencev Uroša Macerla, Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC in Focus, društva za sonaravni razvoj v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obstoječo napravo Lafarge cementu d.o.o. Trbovlje ugodilo in odpravilo izdano okoljevarstveno dovoljenje ARSO št. 35407-104/2006-391 z dne […]