All posts by Barbara Marić

Zagovorniki okolja

Mreža zagovornikov okolja je nastala kot projekt v partnerstvu med Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij – PIC, IPoP Inštitutom za politike prostora in Focus, društvom za sonaravni razvoj. Projekt je namenjen reševanju problema pomanjkanja kapacitet za učinkovito pravno varstvo okolja v podporo okoljskim nevladnim organizacijam. S povezovanjem pravnic in pravnikov, ki že delujejo na področju varstva […]

Okoljevarstveno dovoljenje Lafarge Cement d.o.o.

Konec avgusta 2015 je Upravno sodišče izdalo sodbo I U 893/2014-15, s katero je tožbi tožečih stranskih udeležencev Uroša Macerla, Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC in Focus, društva za sonaravni razvoj v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obstoječo napravo Lafarge cementu d.o.o. Trbovlje ugodilo in odpravilo izdano okoljevarstveno dovoljenje ARSO št. 35407-104/2006-391 z dne […]