All posts by Barbara Marić

Drugo srečanje Zagovornikov okolja

Dne 13.4.2016 je v Okoljskem centru v Ljubljani potekalo drugo srečanje Zagovornikov okolja, na katerem so si svetovalci izmenjali izkušnje pri obravnavi posameznih primerov. Doslej so svetovalci obravnavali šest primerov, na katerih je delalo 10 svetovalcev, vsi primeri pa še niso zaključeni. Skupna ugotovitev je bila, da so problemi zahtevni in povezani s pridobivanjem obsežnejše […]

Analiza o stroških sodnih postopkov v okoljskih zadevah

Plačilo stroškov sodnih postopkov v primeru izgube tožbe so resna ovira za nevladne organizacije in za posameznike, da bi vložili tožbo proti onesnaževalcu. Po pravilih kontinentalnega prava, ki veljajo tudi pri nas velja, da »poraženec plača« stroške postopka. Konkretno to pomeni, da tisti, ki tožbo izgubi nosi vse svoje stroške in stroške svojega odvetnika, nasprotni […]

PIC se je pridružil iniciativi za sprejem Direktive o varstvu pravic narave

PIC se je pridružil evropski državljanski pobudi za sprejem Direktive o varstvu pravic narave – Rights of nature Europe, katere namen je zavarovati naravo na temelju spoštovanja narave kot življenja samega, ne pa več narave kot naše lastnine. Antropocentrični pogled človeka kot gospodarja nad dobrinami narave in njenimi odnosi je potrebno zamenjati z ekocentričnim pogledom. Ker […]

Zbrani primeri dobre prakse sodelovanja javnosti

V okviru projekta Zagovorniki okolja so bili zbrani primeri dobre prakse vključevanja javnosti v odločanje na področju varstva okolja in urejanja prostora. Zbranih je bilo 7 primerov dobre prakse, kot so jih identificirali partnerji projekta in sicer: priprava Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo, priprava Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, priprava […]