All posts by Barbara Marić

Delavnice o okoljski odgovornosti

Okoljska odgovornost še ni dovolj ponotranjen pojem. Ker s svojim načinom življenja in dejavnostmi vplivamo na stanje v okolju, je v mednarodnem prostoru že dolgo eden temeljnih pravno priznanih načel, da je dolžan povzročitelj (okoljske) škode to plačati (načelo »onesnaževalci plačajo« oz. »polluters pay«). Evropska unija (EU) je z namenom izboljšanja stanja okolja to načelo operacionalizirala v Direktivi […]

Nova prostorsko-gradbena zakonodaja, sodelovanje javnosti, nevladnih organizacij in civilnih iniciativ

PIC v okviru Mreže za prostor organizira usposabljanje za nevladne organizacije in civilne iniciative s področja varstva okolja in urejanja prostora, ki bo dne 25.9.2018 ob 14.30 v KUCHI, Mašera-Spasičeva 8, Ljubljana (vabilo). Usposabljanje je namenjeno nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam, ki so pomemben akter pri urejanju prostora in varstvu okolja in bodo v praksi […]

Obeležujemo 20. obletnico Aarhuške konvencije

20 let po sprejemu Konvencije o dostopu do informacij, sodelovanju javnosti pri odločanju in dostopu do varstva pravic v okoljskih zadevah (t. i. Aarhuške konvencije), sprejete leta 1998, konvencija ostaja model uporabe koncepta »okoljske demokracije«, kot izhaja iz načel Deklaracije o okolju in razvoju iz Ria.

PIC in IPoP pričela z izvajanjem projekta »Zagovorniki okolja«

Pravno-informacijski center – PIC in Inštitut za politike prostora – IPoP sta v aprilu pričela z izvajanjem projekta »Zagovorniki okolja«, ki bo okrepil znanje predstavnikov nevladnih organizacij, civilnih pobud in splošne javnosti o postopkih urejanja prostora ter jih opolnomočil za argumentirano sodelovanje v teh postopkih. Projekt sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor.