EU sprejela novo strategijo hitrejšega prilagajanja na podnebne spremembe

//EU sprejela novo strategijo hitrejšega prilagajanja na podnebne spremembe

EU sprejela novo strategijo hitrejšega prilagajanja na podnebne spremembe

Ta teden je Evropska Komisija je sprejela novo bolj ambiciozno EU strategijo za prilagajanje na podnebne spremembe, ki določa, kako se lahko EU prilagodi neizogibnim vplivom podnebnih sprememb in postane »podnebno odporna« do leta 2050.  Strategija temelji na štirih ciljih oz. stebrih: prilagoditve narediti pametnejše, hitrejše, bolj sistematične ter okrepiti mednarodne ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam.

Ta bolj ambiciozna strategija je potreben korak , saj sta EU in svetovna skupnost trenutno nezadostno pripravljeni na naraščajočo intenzivnost, pogostost in razširjenost vplivov posledic podnebnih sprememb. Strategija sledi viziji, v kateri bo leta 2050 EU »podnebno odporna« družba in popolnoma prilagojena na neizogibne vplive podnebnih sprememb – za kar pa bo potrebno pospešeno izgraditi mehanizme, ki bodo to vizijo prenesli v realnost. Ključna je podpora razvoju politik preko vseh nivojev in sektorjev, krepitvi odpornosti na lokalni in individualni ravni ter promociji na naravi temelječih rešitev (nature-based solutions).

Vse večja pojavnost in s tem vidnost učinkov podnebnih sprememb, ostrih opozoril znanstvene srenje in pa okrevanje po trenutni pandemiji, kažejo na nujnost ukrepanja glede podnebnih sprememb, ne samo na področju blaženja, temveč tudi prilagajanja. Od smrtonosnih vročinskih valov in uničujoče suše do zdesetkanih gozdov in obalnih linij, ki jih je razjedlo dviganje morske gladine, so podnebne spremembe že opazno terjale svoj davek v Evropi in po svetu. Glede na strategijo prilagajanja podnebnim spremembam iz leta 2013 je cilj nove strategije preusmeriti pozornost z razumevanja problema na razvoj rešitev in prehod od  načrtovanja na dejansko  izvajanje ukrepov.

Ta strategija bo pomemben vodnik državam, da bodo lažje izpolnjevale Pariški sporazum v delu, ki se nanaša na prizadevanje držav, da krepijo sposobnost za prilagajanje na škodljive učinke podnebnih sprememb in odpornost prosti podnebnim spremembam. Na ravni EU namreč ni drugih predpisov, ki bi silile države k določenim ukrepom prilagajanja – države sprejemajo ukrepe prilagajanja samostojno glede na stanje in ranljivost na svojem območju. EU pa nudi vsebinsko podporo na portalu Climate Adapt.

2021-02-25T12:32:39+01:00