Zelena svetovalnica dobro teče!

//Zelena svetovalnica dobro teče!

Zelena svetovalnica dobro teče!

V Zeleni svetovalnici smo v mesecu in pol izvedli že preko 20 svetovanj. Kot smo pričakovali, so problemi, zaradi katerih so ljudje v svojem okolju zaskrbljeni resni, njihovo reševanje pa kompleksno. Tako so odgovori svetovalcev praviloma daljši, kot smo prvotno načrtovali, glede na odzive nekaterih uporabnikov pa lahko utemeljeno sklepamo, da so s tem zadovoljni. Vsebina vprašanj ima opravka predvsem z onesnaženim zrakom, onesnaženo vodo, smradom, in prostorskimi načrti.

Največ vprašanj se nanaša na različne nedovoljene ali prekomerne emisije snovi, tako v zrak, kot v zemljo ali vodo. Najprej je potrebno ugotoviti (kar ni čisto lahko), kdo povzroča izpuste, te pa je dobro za dokazovanje tudi izmeriti. Sprva je tu na vrsti pristojna inšpekcija, ki ugotovi dejansko stanje in ukrepa; če pa s tem ni uspeha, so na voljo še druga kazenskopravna ali civilnopravna varstva.

Poseben problem je smrad, ki ga trpijo v mnogih okoljih, vendar njegova dovoljena »mera« ni zakonsko določena. V Sloveniji namreč glede okolju in zdravju škodljivih emisij (izpustov) nimamo predpisa, kot to na primer za druge emisije ureja 23. člen Zakona o varstvu okolja, po katerem vlada določi standarde kakovosti okolja, ciljne, opozorilne, alarmne in kritične vrednosti. Zato so v preteklosti posamezniki varstvo pravice do zdravega življenjskega okolja zaradi prekomernega smradu že uspešno iskali pred rednim sodiščem (npr. sodba II Ips 927/2007).

Posamezniki, civilne iniciative in nevladne organizacije so vse bolj aktivni tudi v postopkih prostorskega načrtovanja in se pravočasno vključujejo v javne razprave ter skrbno spremljajo postopke. Od sredine lanskega leta dalje pa imajo tudi možnost, da zoper sprejet prostorski načrt vložijo tožbo na Upravno sodišče (58. člen Zakona o urejanju prostora).

Še naprej ste lepo vabljeni, da nam pišete na našo Zeleno svetovalnico!

2019-03-21T11:48:17+01:00