Berilo o trajnostnem urejanju prostora

//Berilo o trajnostnem urejanju prostora

Berilo o trajnostnem urejanju prostora

V okviru projekta Zagovorniki okolja smo pripravili novo Berilo o trajnostnem urejanju prostora, v katerem so predstavljeni teoretični in praktični vidiki urejanja prostora v Sloveniji. Mešanica strokovne in poljudne vsebine s primeri dobre prakse v Sloveniji vam lahko pripomore pri vašem delovanju v lokalnem okolju, ali tudi na državni ravni.

Berilo je namenjeno predvsem civilnim iniciativam, nevladnim organizacijam in tistim med vami, ki ste zainteresirani za boljše poznavanje področja varstva okolja v povezavi z urejanjem prostora. Zasnova in vsebina berila temeljita na ugotovitvah iz prakse varstva okolja in urejanja prostora, ki kažejo, da je koncept trajnostnega razvoja še slabo ozaveščen v slovenski družbi in da je povezava med strateškimi cilji trajnostnega razvoja in konkretnimi ukrepi in ravnanjem udeležencev v urejanju prostora in varstvu okolja šibka. Splošni javnosti in tistim, ki jim to najbolj koristi, želimo ponuditi osnovne informacije o področju in jih ozavestiti do določene stopnje, po dosegu katere bodo lahko v prihodnosti samo samostojno postopali.

Na področju varstva okolja je bilo namreč že večkrat dokazano, da je civilna družba glavni motor za spremembe; brez aktivne in ozaveščene javnosti so premiki bistveno težji. Zatorej si preberite gradivo za lažje in boljše razumevanje tematike in se z novimi orodji lotite reševanja problemov v vašem okolju! Če pa kaj ne bo jasno, se ni treba nič bat; še vedno imate na voljo našo Zeleno svetovalnico.

2019-01-07T15:54:03+00:00